Sorularla Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Şehbal Talu
İstanbul Ticaret Odası
01/01/2004

İÇİNDEKİLER
1. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir ? .6
2. MRP ve MRP II Nedir? 8
3. ERP üe MRP II Arasmdaki Fark Nedir? 9
4. MRP Il'yi îçeren ERP Sistemlerinde Temel Olarak
Olması Gereken Modüller Nelerdir? 10
5. ERP Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? 11
6. ERP'nin Ortaya Çıkış Nedenleri Nelerdir ? 12
7. ERP'nin Ortaya Çıkış Nedenlerinde Teknolojinin
Rolü Nedir? 12
8. ERP Kavrammm Gelişmesinin Nedenleri Nelerdir? 12
9. ERP Sisteminin Bölümleri Nelerdir ? 14

10. ERP Sisteminin Temel özellikleri Nelerdir? 14
11. ERP Sisteminin Faydaları Nelerdir? 15
12. ERP'nin Kurulumu ve İşletimi Esnasmda Karşılaşılan
Güçlükler Nelerdir? 18
13. ERP Sisteminin Başarı Kriterleri ve Başarısızlık
Nedenleri Nelerdir? 19
14. ERP Hakkmda Yaygın Eleştiriler Nelerdir ? 20
15. ERP Ne Yapar? 22
16. ERP Sistemi Nasıl Hayata Geçirilir? 22
17. ERP Nasıl Çalışır ? . . . . . 23
18. Kurumları ERP Kurmaya Yönelten Nedenler Nelerdir? . .25

19. İşletmem ERP Yazılımma İhtiyaç Duyuyor mu? 26
20. ERP Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Uygun mudur ? 26
21. ERP Bir Şirketin İş Performansmı Nasıl Artırır ? 27
22. ERP nin Maliyetleri Nelerdir ? 28
23. ERP nin Modüler Yapısı Nasıldır? 29
24. Başlıca ERP Modülleri Nelerdir? 30
25. ERP Sistemini Elde Etme Yöntemleri Nelerdir? 31
26. ERP Yazılımı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken
Önemli Noktalar Nelerdir? 32
27. İşletmem ERP Yazılımı Yürütme (İmplementasyon)
Projesini Başarı ile Sonuçlandırabilir mi ? 33
28. ERP Uygulamalarında Göz Önünde Bulundurulması
Gereken Unsurlar Nelerdir? 33
29. ERP Sisteminin Uygulanmasından Sonra Yapılan
Çalışmalar Nelerdir? 35
30. ERP ye Alternatif Sistemler Nelerdir ? 36
31. Türkiye'deki Mevcut Durum Nedir? 36
32. ERP Yazılım Pazarındaki Başlıca Firmalar  Hangileridir? 37
33. Yayınlar Listesi

Kaynak: http://www.ito.org.tr/itoyayin/0023187.pdf