Madencilik Sektöründe ERP Uygulamaları

Fırat Aydın
Madencilik Sektöründe ERP Uygulamaları
17/07/2008

Entegre ve hızlı bilgilere tüm departmanların aynı anda ulaşabilmesi genel olarak ERP yazılımlarının tercih edilmesinde en büyük nedendir. Madencilik sektöründe özellikle üretim ve satış, doğa şartlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğü için, mevcut verilerin sağlıklı analizi, dolayısıyla raporlamaya olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Diğer bir ifade ile, bir açık ocakta oluşan bir heyelan, bir haftalık üretim operasyonunu engelleyebilir, ya da kış aylarındaki 2 derecelik sıcaklık artışı satışları olumlu yönde etkileyebilir. Dolayısıyla bu operasyonlardaki dalgalanmaların analiz edilerek, sebeplerinin net bir şekilde belirlenmesi hayati önem taşır. Üst üste 5 yıl Ocak ayındaki satış dalgalanmasının analiz edilmesi, 6.yıldaki üretim planları için ışık tutabilir.

Geçmişe dönük 10 yıllık üretim seyri izlendiğinde üretimdeki artışın, işçilik kapasitesinin artmış olmasına mı, satışın artarak üretimi yönlendirmesine mi, ya da arazi verimliliğinin değişmiş olmasına mı bağlı olduğunun raporlanabilmesi, olumlu yöndeki artışın teşvik edilmesini sağlar. Ancak kontrol edilebilen tüm değişkenlerin izlenebilmesi, kontrol edilemeyen doğa değişkeninin yarattığı belirsizlikleri en düşük seviyeye çeker.

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişimi ile birlikte birçok sorun çözüme kavuşmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni tanım ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan biri ise ERP’ dir.

ERP işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

ERP Kurum içi veya kurumlar arası bilgilerin, tüm kaynak noktalardan toplanarak, ihtiyaç duyan kişi ve departmanlara elektronik ortam ve istenilen hızda ulaştırılması ve paylaşılmasını sağlayan yazılımdır.

ERP, kurumların sınırlarını aşan, müşterilere, tedarikçilere, iş ortaklarına kadar uzanan bütün fonksiyonların, tek bir sistem içerisinde birleştirilerek olağanüstü tasarrufların sağlanmasına, çalışma hızının artmasına, bölümler arası entegrasyonla işletme içinde ve dışında dolaşan bilginin kalitesinin yükseltilerek verilecek kararların daha gerçekçi ve doğru olmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

Dökümanı indirmek için lütfen tıklayınız...