İnşaat

2016’da altyapı yatırımlarının liman, hızlı tren, metro, otoyol, entegre sağlık yerleşkeleri ve Hastane projeleri ile kentsel dönüşüm süreci ve konut satışlarının iç piyasaya canlılık katmaya devam edeceği beklenmektedir.

 Türk müteahhitleri 2015 yılında yurtdışında 19.4 milyar dolar değerinde 156 yeni proje üstlenirken; proje büyüklüğü 2014’e göre yüzde 28.4 düşüş kaydetti. GSYH içinde doğrudan yüzde 5.7 payı bulunan inşaat sektörü, 2015 yılının ilk dokuz ayı itibariyle 0.4 büyüdü. Söz konusu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 2.6 daralırken; özel sektör inşaat harcamaları ise yüzde 1.2 arttı. Türk müteahhitlerin en faal olduğu pazarlar arasında yer alan Irak’ta son dönemde hem Kuzey Irak’taki Kürdistan Bölgesi Yönetimi hem de Irak merkezi hükümeti, IŞİD terörü ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ağır bir finansal darboğaz yaşamaktadır.

 Bu pazarlardaki olumsuzlukların dengelenmesi için Sahra-altı Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki potansiyel yatırımların takip edildiği belirtilen raporda ayrıca ekonomik ambargoların kalkmasının ardından İran’ın da Türk müteahhitleri için önemli fırsatlar doğabilir.

Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon binanın elden geçirileceği kentsel dönüşüm süreci de devam etmektedir. Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan vatandaşlara, yeni ev almaları ya da tutmaları için kredi ve kira desteği verme uygulaması devam etmektedir.

Sektörün Güçlü Tarafları

 • Güçlü makine parkı
 • Bilgili ve deneyimli teknik eleman
 • Teknolojik yatırım
 • Farklı gelir gruplarına yönelik alternatif projeler üretilebilmesi
 • Katma değerin tamamının yerli üretim olması
 • Yurtdışı iş deneyiminin yüksek olması
 • Büyüyen ekonomi paralelinde yükselen gayrimenkul talebi
 • Kentsel dönüşüm ve yenilemenin talebe dönüştürülebilmesi

Sektörün Zayıf Tarafları

 • Uygun arsa bulmada yaşanan güçlükler
 • Yetersiz sayıda kalifiye inşaat işçisi
 • Yurtdışı müteahhitlik sektörüne verilen teşviklerin azlığı
 • Kayıt dışı ekonomi
 • Sigorta mekanizmasındaki zafiyetler
 • Kamu yatırımlarına aşırı duyarlılık
 • Kısalan taahhüt süreleri
 • iş güvenliği konusunda yeterli yatırımın yapılmaması

İnşaat sektörü sermaye-ağırlıklı olduğundan, inşaat şirketleri, kalite ve iş modeli geliştirmeyi teşvik ederken, bir yandan da kar artırmak için tüm kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayabilmelidirler. İnşaat sektöründeki şirketler, diğer işlemlerin yanı sıra spesifik inşaat proje portföy yönetimi (PPM) ve arka ofis işlemlerini de desteklemek için hizmet sunumu üzerinde uzmanlaşmış kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinden yararlanabilirler.