Lojistik

Lojistik, sektörü dünyada en hızlı gelişim gösteren sektörlerinden biri olma yolundadır. Lojistik sektörünün son yıllarda yakaladığı ivme, Dünya Bankası'nın iki yılda bir hazırladığı 'Lojistik Performans Endeksi'nde de fark edilmektedir. Devlet'in son yıllarda yapmış olduğu alt yapı yatırımlarının sonuçları günümüzde açıkca görülmektedir.

Sektördeki istikrarlı büyüme ve artan dış ticaret hacmine paralel olarak lojistik sektörünün son yıllarda ciddi bir atılım yaptığı görülmektedir. Sektörün 2015 yılını, çift haneli bir büyüme oranı ile kapatması beklenilmektedir. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin  (UTİKAD) tahminleri,  artan kamu-özel sektör yatırımları paralelinde ticaret hacminin yükseliş trendini sürdürmesi ve sektörün yüzde 18 oranında büyümesi yönünde. Sektör temsilcilerine göre uluslararası taşımalar ve transit taşımaların artması, lojistik yatırımlar, teşvikler ve e-ticaretteki hızlı büyüme, bu öngörüleri desteklemekte ve Türkiye'nin 2023 yılında ulaşmayı hedeflediği 1.1 trilyonluk dış ticaret hacmini taşıyacak lojistik sektörü, yeni yatırımlarla büyümeye odaklanmış durumdadır. Lojistik sektörüne göre son yıllarda sektördeki şirket satın alım ve birleşmeleri artışı önümüzdeki yıllardada ivme kazanarak devam etmesi öngörülmektedir.  

Kısacası, taşımacılık ve depolama işleri için yukarıda bahsedilen zorluklar uygun iş çözümleri kullanılarak idare edilebilir. Bu çözümleri kullanarak, bir kuruluş faaliyetlerini optimize edebilir, uçtan uca görünürlük sağlayabilir ve üretim tesisleri, müşteriler, tedarikçiler ve satıcılar ile işbirliği olanağı elde edebilirler. Taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin kendi iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan fonksiyonu ile tasarlanmış iş çözümleri, tek başına ya da şu sistemlerin kombinasyonuyla kullanılabilir: kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri; depo yönetimi sistemleri (WMSs); ve taşımacılık yönetimi sistemleri (TMSs).