Makina-İmalat

Makina imalat sanayi, kapsadığı alt sektörler ve ürün grupları açısından, diğer sektörlere kıyasla, oldukça zengin bir profile sahiptir. Bunun başlıca sebebi, neredeyse tüm imalat sektörlerinin temel üretim araçlarının, makina sektöründen tedarik ediliyor olmasıdır.  Bursa, İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere, Trakya dahil olarak genel itibariyle Marmara Bölgesi’nde yoğunluk gözlenmektedir. Bunların yanı sıra; İzmir, Eskişehir, Ankara, Konya ve Gaziantep illerinde de önemli bir pay bulunmaktadır.

Türk makina sanayisinin ihracat yaptığı başlıca ülkeler arasında sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak ve Fransa gelmektedir. Öte yandan, önde gelen ithalat kaynakları Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa’dır. Türk makina ve aksamları sektörü yıllık yaklaşık 40 milyar dolar dış ticaret hacmi yaratmaktadır. 2015 yılında makina ve aksamları imalatında 12,8 milyar dolar ihracat ve 23,4 milyar dolar da ithalat gerçekleştirilmiştir.

 Bu sektörde, en önemli pazar olan AB ve Almanya’da ekonomilerin son yıllarda küçülmesi ile ihracatı sınırlayan en önemli etkenlerden biridir ve bunlara ek olarak söz konusu ülkelerede yaşanan siyasi belirsizlikler diğer sektörlerde olduğu gibi makine ihracatı için de sınırlayıcı kriterlerden biri olmaktadır. Buna karşın yılın ilk 6 ayında sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 artışla 7  milyar doları aşmış bulunmaktadır. Makine sektörünün 2023 ihracat hedefi ise 100 milyar dolarolarak öngörülmektedir. 2010-2023 arasında yıllık ortalama ihracat artışının yüzde 19.4 olması halinde 2023 yılında sektörün 100 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleşeceği düşünülmektedir. Sektörü temsil eden firmalara göre 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için yaklaşık 5 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılması gerektiği yönündedir. Yerli imalatın dışında yabancıların da özendirilmesi gerektiğini kaydeden bazı sektör temsilcileri, makina sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu, 2023 hedefinin bu oranı yüzde 50’ye getirmek olduğunu düşünüyor.

Sektörün Güçlü Tarafları

 • Sektörün hızlı gelişmesi ve  yeni teknolojilere hızlı uyum sağlanılması
 • Gelişmiş ülkelere göre maliyet avantajı
 • Esnek üretim yapısı
 • Hammaddenin büyük ve önemli bir bölümünün yurt içinden tedarik sağlanılması
 • CE işareti alan firmaların sayısının hızla artması
 • Girişimcilik eğiliminin artması
 • Marka imajı
 • İhracatın imkanlarının iyileşmesi. Özellikle gıda ve ambalaj makineleri için cazip pazarlar oluşmakta,
 • AB ülkelerine düşük-orta teknolojili ürünlerde ihracat olanakları,
 • İç pazarın büyüme potansiyeli,
 • Tüm sanayi için gelişmeye öncülük etme isteği.

Sektörün Zayıf Tarafları

 • Firmaların KOBİ statüsünde bulunmasından kaynaklanan finansal sorunlar
 • Tasarım-geliştirme ve AR-GE çalışmalarının yetersiz olması,
 • Kalifiye eleman yetersizliği
 • Uzakdoğu ülkelerinin daha düşük maliyet avantajı
 • Para birimindeki değişimler
 • Riske karşı muhalif anlayış,