Otomotiv Yan Sanayi

Dünya markalarına yüksek kalite ve sıfır hata ile üretim yapan Türk Otomotiv Yan Sanayii, sadece Türkiye'deki araç üretim fabrikalarına değil, AB ülkelerindeki fabrikalara da yüksek oranda ihracat yapmaktadır. Türkiye'de üretilen dünya araçlarında bu firmalarının bir bölümü ortak, bir bölümü doğrudan designer statüsünde bulunmaktadır. Yan Sanayi Firmaları, OEM'lerin küresel üretimleri için de 'tasarım partneri' olabilecek şansa sahip olup, uzun yıllara dayanan deneyimleri ve bilgi birikimleriyle, know-how oluşturma konusunda da önemli bir aşamaya gelmiştir.

Sektörün en yetkin temsilcisi olan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bugün 304 üyesi ile üretimin % 65'ini, ihracatın ise %70'ini temsil etmektedir. Firmalardan 67'si değişen oranlarda yabancı sermaye ortaklığı ile  üretim yaparken, üyelerin % 80'i Marmara'da faaliyet göstermektedir. Üyesi bulunan 304 firmanın toplam çalışan sayısı 80 bin kişi olup, kendi tedarikçileri ile birlikte yaklaşık 125 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

TAYSAD'ın 2012-2014 dönemine ilişkin vizyonu, uzun vadeli öngörüleri de dikkate alarak, "Güçlü Sanayi, Güçlü Marka" olarak belirlediklerini anlatan Mehmet Dudaroğlu, bu doğrultuda yapacakları çalışmaları şöyle özetledi: "Bu sloganımızla otomotiv sanayimizin rekabetçi gücünü ve marka değerini öne çıkarmayı hedefliyoruz. Küresel yan sanayi olma konusunda önemli aşamalar kaydeden üye firmalarımıza, küresel marka olma serüvenlerinde destek vermeyi, yanlarında olmayı hedefledik. Yan sanayimizin markalaşma sürecine hizmet edecek ‘Turquality' programının yaygın kullanımına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, stratejik düşünme bilincinin ve kurumsal performans anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak istiyoruz.". Bunları gerçekleştirebilmek için büyük çoğunluğu aile şirketi olan kurumların hızla kurumsallaşma çalışmalarına başlamaları veya çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini ifade eden Dudaroğlu, "Stratejik yol haritaları, eylem planları ve performans değerlendirme sistemlerini içselleştirmiş otomotiv yan sanayimizin, kolaylıkla küresel markalar yaratacaklarına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan yerli marka otomobil üretimine destek veren yan sanayi, otomotiv sanayiinin bu projeyi başarıyla hayata geçirebileceği inancında. Yerli araç üretiminde; elektronik parçalar hariç yüzde 70-80'lik bölümün Türk otomotiv yan sanayinden rahatlıkla tedarik edilebileceğine dikkat çekiliyor. Sektör temsilcilerine göre; kalite, maliyet, teslimat performansında dünya ölçeğinde yer almış, küresel firmalara üretim yapan ve 50 yıllık bir tecrübesi olan bir yan sanayiye sahip olunması bu konunda ana sanayiye önemli avantaj sağlayacağı belirtilmektedir. 

Otomotiv endüstrisi için birçok özel yazılım ürünleri olsa da, hepsinin kurumsal kaynak planlaması (ERP) alanında kökenleri vardır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM)'in yanı sıra ayrık ERP ve mühendis-to-sipariş (ETO) ERP sistemleri araba üreticisi firmaları tarafından kullanılan ana çeşitlerdir