Otomotiv

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin sürükleyici sektörlerinden olan otomotiv sanayii; demir-çelik, petrokimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de temel kaynaklarındandır. Otomotiv, Türkiye’de üretim içindeki payı ve ekonomik katkı oranı değerlendirildiğinde, imalat sanayii içinde önde gelen sektörler içinde yer almaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de motorlu araç üretiminin önemli bölümünü otomobil oluşturuyor.

LMC Automotive, 2015 yılı 4. Çeyrek itibariyle 2015 yılı sonuçları ve 2016 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 4. Çeyrek sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %0,9 artışla, 91,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %3,9 artışla yaklaşık 95,1 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor. 4. Çeyrek 2015 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Batı Avrupa (%6,3) ülkelerinde ve Kuzey Amerika (%3,7) ülkelerinde görüldü. Mercosur ülkelerinde (-%19,1), Japonya (-%5,3) ve Doğu Avrupa (-%2)’da daralma yaşandı. 2016 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,2) ve Doğu Avrupa ülkelerinde %2,6 artış olacağı tahmin ediliyor. Mercosur ülkelerinde ise %6,1 daralma yaşanması bekleniyor.

Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %7,8 azalarak 33 bin 730 adete, üretim %4,9 azalarak 97 bin 589 adete ve ihracat %13,2 azalarak 68 bin 800 adete geriledi. İhracat değeri ise %11,9 oranında azalarak 1 milyar 549 milyon dolar seviyesine düştü.

2016 yılı Ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,74 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 22.364 adet ile sahip oldu. Ardından %3,30 pay ile 1600- 2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,95 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı Ocak ayına göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %10,78 ve 2000cc üstü otomobillerde %5,51 azalış görüldü. 2016 yılında 121kW üstü 1 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği hedefler içinde otomotiv sanayiinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefi içinde otomotiv sektörü, 2023 Otomotiv İhracat Stratejisi’nde belirlediği 75 milyar dolar ihracat ile etkin bir rol üstlenmektedir. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye, 2 trilyon dolar GSYİH’ya ulaşmak ve orta ve ileri teknoloji sektörlerde Avrasya’nın üretim üssü olma konusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürmektedir. Otomotiv sanayiinde ise bu hedeflere, 4 milyon adet üretim ve 3 milyon adet ihracat ile katkıda bulunulması palanlanmakta olup  2023 hedeflerini yakalaması için daha güçlü bir iç pazara ihtiyaç duyulduğunu belirten üreticiler, daralan pazar ile birlikte bu hedefleri gerçekleştirmek için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.

Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektörün sürdürülebilir bir küresel rekabet güce sahip olması amacıyla oluşturulan  ‘Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın beş hedefi bulunuyor. Bu hedefler; Ar-Ge altyapısını iyileştirmek, şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak, otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek, hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek ve fiziki altyapıyı geliştirmek maddelerinden oluşuyor.

Otomotiv endüstrisi için birçok özel yazılım ürünleri olsa da, hepsinin kurumsal kaynak planlaması (ERP) alanında kökenleri vardır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM)’in yanı sıra ayrık ERP ve Engineering to Order  (ETO) ERP sistemleri araba üreticisi firmaları tarafından kullanılan ana çeşitlerdir.