Plastik

Türk plastik sektörü 2015 yılında 8,6 milyon tona ulaşan üretimiyle Avrupa ikinciliğini korurken, dünya plastik liginde 7. sıradan 6. sıraya yükseldi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) açıklamasına göre, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6 bin 500 civarında üretici firmanın faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan plastik sektörü, 2015 yılında ülke ekonomisine 13 milyar dolarlık katkı sağladı. Sektör, geçen yıl yakaladığı başarılı üretim grafiği ile Avrupa’da ikinciliğini devam ettirdi. 2014 yılında dünya sıralamasında 7. olan sektör, 2015’te yüzde 2,7 payla 6. sırada yer aldı. Plastik sektörü kapasitesini yüzde 73 kullandı

Plastik sektörü 2015 yılında büyümeyi üretimde yakaladı. Sektörün 2015 yılında mamul üretimi bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 3,2 artışla 8,6 milyon tona yükseldi, değer bazında ise yüzde 6,6 azalışla 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Değer bazındaki gerilemede, petrol fiyatlarındaki düşüş ve avro/dolar paritesindeki dalgalanmalar etkili oldu.

Sektörün 2015 yılında makine teçhizat yatırımı yüzde 3 azaldı ve 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. Plastik sektörü 2003-2015 yılları arasında yüzde 78’i ithalatla olmak üzere toplam 8,1 milyar dolarlık makine ve teçhizat  yatırımı yapmış oldu.

Türk plastik sektörünün mamul ihracatı 2015 yılında 2014’e kıyasla miktar ve değer bazında geriledi. Miktar bazında ihracat yüzde 1,6 düşüşle 1,58 milyon ton, değer bazında ihracat yüzde 12,8 düşüşle 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2015’te plastik sektörünün en çok plastik mamul ihracatı yaptığı ülkeler Irak, Almanya ve İngiltere olarak sıralandı.

Türk plastik sektörü son dönemde önemli bir başarı grafiği sergilese de, sektör temsilcilerine göre istikrarlı büyümenin sürmesi için mevcut sorunların giderilmesi gerekmekte olduğunu vurgulamaktadırlar. Sektörün en belirgin sorunu ise hammadde teminidir.  Diğer taraftan sektörün katma değeri yüksek ürünlere geçişi ve böylece miktar - fiyat dengesinin iyileşmesi için, teknoloji yatırımlarına,  AR-GE ve ürün geliştirme yatırımlarına ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan makine ithalatında yüzde 18 KDV uygulandığına da işaret eden sektör temsilcileri, rekabet gücü için bu alanlarda da düzenlemeye ihtiyaç olduğunu paylaşıyor.

 

 Sektörün Güçlü Tarafları

 • Genç nüfusu ve henüz doyuma ulaşmamış pazarı ile geleceğe yönelik potansiyel talebinin yüksek olması,
 • Avrupa pazarlarına yakınlığı sebebiyle, JIT (Just in Time=tam zamanında üretim) teslimat ve servis gibi konularda plastik üreticilerine avantaj sağlaması,
 • Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikimi ile plastik sanayii “know-how”ının önemli bir aşamaya gelmiş olması ve sektörün önemli ölçüde teknik ve ticari yetkinlik kazanmış olması,
 • Özellikle Avrupa ülkelerine göre nispeten işgücü maliyetlerinin ucuz olması ve genç, dinamik ve istekli kalifiye insan gücü potansiyelinin mevcut olması,
 • Sektörün, konjonktürdeki değişimlere ve değişen dünya standartlarına uyum sağlayabilme, düşük miktarlardaki üretimlere mamul üretebilme, üretim ve teslimatta esnek davranabilme kabiliyetlerine sahip olması,
 • Türkiye’nin coğrafi, jeopolitik ve lojistik konumu,
 • PAGEV tarafından planlanan Çorlu’daki “Plastik Kent“ projesinin gerçekleşmesi halinde bölgenin, plastik üreticisi firmalar için vazgeçilmez bir üretim ve teknoloji merkezi haline gelecek olması ve burada yaratılacak sinerji ile Türkiye’nin kendi bölgesinde “Plastik Üretim ve İhracat Merkezi ” haline gelecek olması.

Sektörün Zayıf Tarafları

 • Firmaların finansal yetersizlik nedeniyle Ar-Ge çalışmalarına yeterince kaynak aktaramaması,
 • Firmalar arası iletişimin ve tanıtımın yetersiz olması nedeniyle, Ar-Ge, lisan ve danışmanlık gibi firmaların tek başına üstesinden gelemeyeceği hizmetlerde işbirliği ve güç birliğinin kurulamaması ve kaynakların israf edilmesi
 • Endüstriyel tasarım, patent ve uluslararası standartlara yeteri kadar uyum sağlanamaması,
 • Pazarlama ve satış stratejilerinde yetersizlik,
 • Hammaddede dışa bağımlılık,
 • Regülasyon, mamul kontrol, test ve uygunluk onayları için halen sistemin işletilememesi.