Savunma ve Havacılık

Türkiye’de, yan sanayi olarak sektöre ürün ve üretim hizmeti sunan firmalar dışarıda tutulduğunda, savunma alanında 300’e yakın KOBİ faaliyet göstermektedir. Sektörün büyüklüğü 3.5 milyar dolar, yarattığı istihdam ise 50 bini geçmektedir. Kısa adı SaSaD olan, Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı'nın öneri ve desteği ile 1990 yılında Ankara'da kurulmuş; harp, silah, araç ve gereçlerini, yurtiçi ve yurtdışı pazarlar için üretmiş veya bu konuda bir yükümlülük almış imalatçı kuruluşların örgütüdür. Başlangıçta 12 kurucu üye ile çalışmaya başlayan SaSaD bugün 111 asil üyesi ve haberleşme ağında da 45 aday üye ile 156 kuruluşla sektörü kapsayan boyuta ulaşmıştır.

Savunma sanayine mal veya hizmet üreten KOBİ’lerin ortak hareketi ile de Temmuz 2008 tarihinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) kurulmuştur. Küme, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve civarında savunma sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden oluşmaktadır. OSSA, yerli üretimin payını artırmak ve savunma sanayi KOBİ’lerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek, nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmak, üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak ve yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk savunma sanayii, ihracatını her yıl bir önceki yıla göre arttırarak istikrarlı bir şekilde büyüme göstermektedir . OAİB bünyesindeki Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nden alınan bilgilere göre; önemli ihraç pazarları arasında ilk sırayı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA-ABD, Kanada ve Meksika) almaktadır. Anılan dönemde bu bölgeye yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış göstererek 92 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Önemli ihraç pazarları arasında Ortadoğu ülkeleri ikinci sırayı almaktadır. Bu bölgeye yapılan sektör ihracatı yüzde 163 oranında artarak yaklaşık 71 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Avrupa Birliği önemli ihraç pazarları arasında 47 milyon dolar ihracat değeriyle üçüncü sırada yer almaktadır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 2012-2016 yılları arasında uygulanacak yeni stratejisini belirlemesi ile Türk savunma sanayinin teknolojik kazanımları ve bilgi birikimini üst düzeye çıkarmanın hedeflendiği, sürdürülebilirlik, program yönetiminin güçlendirilmesi, SSM'nin kurumsal yapısının geliştirilmesi ana amaçlarını taşıyan yeni stratejide, Türkiye'yi savunma sanayiinde üst lige taşıma hedefi dikkat çekmektedir. Bunun için 2016 yılında 2 milyar dolar ihracat ve 8 milyar dolarlık ciro hedefi konulmuştur. Gelinen bu seviyenin Türkiye'nin ihracat kategorisinde dünya ölçeğinde 16. sıraya çıkarak "üst liglere yükselmesi" anlamına geleceği vurgulanmaktadır.