Banka ve Sigortacılık

Türk Bankacılık Sektöründe Mart 2016 34 adet Mevduat, 13 adet Kalkınma Yatırım ve 6 adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 53 banka faaliyet göstermektedir, aktif büyüklüğü Mart 2016 döneminde bir önceki yıl sonuna göre %2,1 artarak 2.408 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı bankacılık sektörü açısından karlılıkların önemli ölçüde azaldığı bir yıl oldu. Faiz oranlarında ki artış, iç ve dış siyasette yaşanan olumsuzluklar piyasayı bekleyiş içine sokarken sektörün faaliyetleri açısından ekonomiye desteği ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi önem arz etmektedir. Kar rakamlarının düşmesinde ki bir diğer nokta ise TL cinsinden bir önceki yıla göre karlılık artışı sağlanmış fakat sınırlı derecede gerçekleşen kar rakamlarının sebebi TL’nin yaklaşık %25 dolar karşısında değer kaybetmesi ile dolar bazında kar performansları azalmıştır.

 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden (SBM) gelen bilgilere göre bugün Türkiye’de 26’sı hayat, 33’ü hayat dışı olmak üzere toplam 59 sigorta şirketi, aktif olarak faaliyet gösteriyor. Sigorta şirketi sayısının artmasının; şirketlerin sigortacılığın farklı branşlarına odaklanmasının da etkisiyle, sektörün büyümesine olumlu katkıda bulunduğu gözlemleniyor. 2004 yılında toplanan sigorta primi 6.8 milyar TL iken, bu rakam 2015 yılında yaklaşık 26 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Yıllara yayılmış prim grafiklerine bakıldığında ise, sigorta sektörünün 2004-2015 yılları arasında yaklaşık 5 kat büyüdüğü ve neredeyse her yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) üzerinde bir büyüme performansı gösterdiği görülmektedir.

 Yıllık prim üretiminin GSYH içindeki oranı (%1.5), Avrupa (%5) ile karşılaştırıldığında; Türk sigorta sektörünün alması gereken çok yolu olduğu görülüyor. Trafikte sigortalılık oranının %81, kaskoda %28, yangın konutta %25, zorunlu deprem sigortası’nda %31, hayatta %24 seviyelerinde olması da, ülkemizdeki sigorta potansiyelinin ne kadar büyük olduğunun bir başka göstergesidir.

 Banka ve Sigortacılık sektörü için teknolojik olarak müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), iş zekası (BI) ve profesyonel hizmetler otomasyonu (PSA) gibi uygulamalar kullanılarak daha iyi yönetilmesi sağlanabilir.