Telekominikasyon

Yaklaşık olarak 16 milyon sabit telefon abonesinin bulunduğu Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık % 21 seviyelerine düşmesi ve bununla birlikte ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldı. Toplam mobil trafik miktarı 36,39 milyar dakika, sabit trafik miktarı ise 5,14 milyar dakika olarak gerçekleşirken, trafiğin %82,5 ile mobilden mobile giden trafik oluşturdu.  Türkiye, 261 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İrlanda, Norveç, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya'nın üstünde yer aldı.

Bu sektöründe bulunan şirketler, sadece ekipman üreticilerinden değil, aynı zamanda bu alanda uzmanlaşmış telekomünikasyon servis sağlayıcıları ve IT yazılım şirketlerinden de oluşmaktadır. Bu şirketler, bu sektörün özel ihtiyaçları için tasarlanmış fonksiyonları içeren bir çözüm kullanarak sektöre özel zorluklarla başa çıkabilirler. Bu çözümler, satış gücü otomasyonu (SFA), iş zekası (BI), iş performansı yönetimi (BPM), iş süreçleri yönetimi (BPM), tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) sistemlerini içerebilir. Telekomünikasyon sektöründeki şirketler aynı zamanda insan kaynakları (HR) fonksiyonuyla birlikte kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerini; müşteri hizmetleri ve fatura, ağ maliyetlendirme, telekom giderleri ve kablosuz iletişim hizmetleri için özel telekomünikasyon fonksiyonu ile birlikte müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerini; proje portföy yönetimi (PPM) sistemlerini; bilgi güvenliği (IS) sistemlerini, içerik yönetim sistemleri (CMS) sistemlerini ve telekomünikasyon sektörüne özel fonksiyonlarıyla muhasebe sistemlerini kullanmayı da düşünebilirler.