Bilişim

Son 20 yılda dünyada fark yaratan ülkelerin başarı hikayelerinde Bilgi Teknolojileri sektörünün rolü açıkça görülebilmektedir. Geleceğe bakıldığında ise ürünlerde, üretim süreçlerinde, toplumsal hayatta bilişim sektörünün olanaklarının kullanımı giderek artacağı çok belirgindir.  Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye’nin hem nüfusunun hem de ekonomisinin dünya genelindeki payı yüzde 1’in üzerinde olmasına rağmen, global BİT pazarından aldığı payın yüzde 0,75’te kalıyor olması, sektörün büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Bugün 33 milyar dolara ulaşan Türk bilişim pazarı 2023 yılında 160 milyar dolarlık büyüklüğe erişmeyi hedefliyor. Bu hedef içinse önümüzdeki on yıllık dönemde sektörün ortalama yıllık büyüme oranının mevcut büyüme hızının 3 katı olması gerektiğine vurgu yapılıyaor. 2023 hedeflerini yakalayabilmek için BİT sektörü harcamalarının GSYİH oranını yüzde 6,5’a yükselmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

IDC’ye göre bulut teknolojileri, sosyal iş kolları, mobil teknolojiler ve data centerlar gibi bilişim teknolojilerine yapılan harcamaların 2016 yılında 27 milyar Dolar’ı aşması bekleniyor. Ayrıca IDC’nin 2016 yılı öngörülerine göre, tüketicilerin donanımsal harcamalarında yaşanacak düşüş nedeniyle bilişim perakende pazarının büyüme oranının %3.1 azalması bekleniyor.

2016 Türkiye Bilişim Sektörü için Yapılan Başlıca ÖnGörü Maddeleri ise Şöyle;

  • Türkiye bilişim sektörü harcamalarında yaşanan büyüme, tüketici donanımları kısmında yaşanan harcama düşüşleri nedeniyle %3.1 oranında azalacak.
  • Data Center alanında çeşitli servis sağlayıcılarının yapacağı yeni yatırımlar olacak.
  • Üçüncü platform etkinleştirilmiş sektörlerin ilk örnekleri ortaya çıkacak ve bu durum sektöre dikkatleri toplayarak bu alana yeni yatırımlar çekecek.
  • Şirketler taşınabilir ve hareketlilik stratejilerinde yeniliklere giderken, tüketici mobil cihaz pazarında doyuma ulaşılacak.
  • Yatırımların geri dönüşlerinin uzunluğu ve sıkı bütçeler nedeniyle geniş kapsamlı veri uygulama projeleri sadece seçili olanlarla sınırlı kalacak.
  • Telekom firmaları akıllı şehir projelerinde yeni bir dizi girişim duyuracak önde gelen sağlayıcılar olmaya devam edecek.
  • Yazılım tanımlı ağ pazarı Data Center ve mobil şebeke yatırımlarıyla büyümeye devam edecek.
  • Kamusal alandaki bulut alanlarında olan harcamaların %70’lik kısmı çok uluslu şirketler tarafından yönlendirilecek.
  • Kamu ve özel sektörde artan farkındalık, yeni nesil tehtid koruma çözümlerine yönelik olan talebi arttıracak.