ABAS ACADEMY

abas Academy yeni ve deneyimli kullanıcılarına uygulamalı eğitim imkanı sunuyor; 30'dan fazla başlığın bulunduğu kurslar ve dokümanlar her geçen gün üzerine eklenerek genişlemeye devam ediyor.

ERP sistemlerinin başarılı implementasyonu için eğitim olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır. İyi eğitimli kullanıcılar abas ERP'yi güvenle kullanırlar. Etkin, yüksek motivasyona sahip bu kullanıcılar, zaman kazandırıcı yeni yollar keşfederek iş süreçlerini geliştiriyorlar. İster yeni bir abas kullanıcısı, ister bir abas uzmanı olun, abas Academy tüm uzmanlık düzeyleri için kapsamlı eğitim seminerleri düzenler. Çeşitlendirilmiş eğitim programımız yerinde eğitim, eLearning gibi farklı eğitim yöntemlerini bir araya getirir. Eğitimcilerimizin zengin proje deneyimleri sayesinde de, sizlere bilgi ve katma değer kazandıracaklarından emin olabilirsiniz.

ERP projelerinin en önemli kısımlarından biri ERP projenizi gerçekleştirecek ekibin uzmanlığı ve firmanızda uyguladığı implementasyon metodolojisidir. abas, ERP projelerinde 7 adımlı bir Global İmplementasyon Metodolojisi (GIM) uygulamaktadır. 1999 yılından beri uygulanan bu metodoloji doğrultusunda proje zaman planınız %30 oranında azalırken, yatırımdan geri dönüş (ROI) süreniz de daha kısa sürerek, yapmış olduğunuz yatırımın faydalarını daha çabuk ortaya çıkartır. abas'ın global implementasyon metodolojisi şu adımlardan oluşur:

Başlangıç:

Bu aşamada abas Türkiye’den ve firmanızdan projeye dahil olacak insan kaynakları belirlenir, proje kapsamı ve detaylı proje planı oluşturulur.

Ön Analiz:

Ön analiz aşamasında abas Türkiye danışmanları, firma anahtar kullanıcılarından genel firma süreçlerini öğrenirler. Bu aşamada mevcut veriler, kullanılan form ve raporlar ile birlikte iş akışlarının da analizi gerçekleştirilir.

Standart Eğitim:

abas Türkiye danışmanları tarafından işletmenin anahtar kullanıcılarına standart fonksiyon eğitimleri verilir. Bu aşamada önemli olan, eğitimin, programın standart özellikleri ile sınırlı kalıp, işletmenin özel ihtiyaçlarıyla ilgili konulara girilmemesidir. Öncelikle programın standart akışı ve özellikleri anahtar kullanıcılar tarafından en ince detayına kadar öğrenilmelidir. Anlaşılamayan konuların burada pekiştirilmesi projede bir sonraki adıma geçiş için şarttır. Aynı zamanda kullanıcılar bu adımda, gerçek iş süreçlerini danışmanlar eşliğinde abas ERP üzerinde gerçekleştirirler. Bu aşamanın en temel amacı anahtar kullanıcıların bir sonraki aşamada abas Türkiye danışmanlarının kendilerinden talep edeceği bilgileri hazırlamalarıdır.

Organizasyon:

Organizasyon adımı projenin başarısına doğrudan etki eden, ERP projesinin en önemli adımlarından birisidir. Firmanın mevcut iş akışlarının ne ölçüde abas ERP ile karşılandığı araştırılır (Gap-fit analizi). Çelişen noktaların analizi yapılarak yeni akışlar belirlenir. Sonuçlara bağlı olarak geliştirme istekleri de ortaya çıkar. Bu ihtiyaçların kaba konseptleri ve önceliklerini (olmazsa olmaz, olursa iyi olur, olsa da olur olmasa da olur) içeren “Kavramsal Tasarım Dokümanı” hazırlanır. Belirlenen ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yapı doğrultusunda proje planı, mevcut kapasite durumuna göre detaylandırılarak revize edilebilir ve bir sonraki adıma geçilir. 

Uyarlama:

Uyarlama adımında, daha önceki aşamada oluşturulan önceliklendirilmiş plana bağlı kalınarak sistemin uyarlanması gerçekleştirilir. Bu aşamalar genellikle veri transferi, Kavramsal Tasarım Dokümanı’nda yer alan olmazsa olmaz uyarlama ihtiyaçlarının geliştirilmesi, bilgi sistemlerinin, ek form ve raporların oluşturulması, fonksiyonel testler ve entegrasyon testlerinden oluşmaktadır. Planlanmış olan kilometre taşları karşılıklı onaydan geçirilerek tamamlanır. 

Son Kullanıcı Eğitimi:

Son kullanıcıların eğitimi anahtar kullanıcılar tarafından verilmesi daha faydalıdır. Bu eğitimin standart eğitimden farkı, abas ERP yazılımının firma süreçlerine göre özelleştirilmiş halinin eğitiminin verilecek olmasıdır. Bu nedenle, eğitim öncesinde anahtar kullanıcılar eğitimini verecekleri fonksiyonla ilgili eğitim dokümanlarını hazırlamalıdırlar. Bu dokümantasyonu hazırlarken dikkat edilmesi gereken nokta, bu dokümanların programın kullanımı sırasında son kullanıcılar tarafından bir başvuru kaynağı olarak kullanılacak olmasıdır. Bu nedenle, firmanın herhangi bir sürecinde abas ERP yazılımında karşılık gelen işlemler adım adım açıklanmalıdır.

Canlı Kullanıma Geçiş:

Proje planı dahilindeki bütün kilometre taşları tamamlandığında abas Türkiye danışmanları tarafından müşteride denetim gerçekleştirilir. Ortaya çıkan eksik ve aksaklıklar için son düzeltmeler planlanır ve gerçekleştirilir. Sonrasında proje ekibi projenin tamamlandığını ve yeni sistemin sağladığı yararları tüm şirket çalışanlarına duyurur. Canlı kullanıma geçişten yaklaşık 1 ay sonra “ihtiyaç duyulan ve faydalı” olduğu her iki tarafça da tespit edilen ek fonksiyonlar belirlenir. Proje yöneticilerinin de onayı alındıktan sonra, ek uygulamalar abas Türkiye ekibi tarafından geliştirilir. Proje planında yer alan bu son adım firma var olduğu sürece devam edecektir.

Sitemizle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz...