ERP Uygulama Danışmanlığı

İletişim Yazılım; özellikle muhasebe, MRP ve ERP yazılımları ve özellikle üretim süreçleri konusunda son derece 

deneyimli bir ekibe ve uzmanlığa sahiptir. Bu kapsamda kurumsal firmaların kendi iş modellerine göre ihtiyaç 

duyduğu her türlü yazılım çözümünü sıfırdan hayata geçirmekte ve mevcut sistemler ile entegrasyanlarını 

sağlamaktadır.