Bilgi Sistemleri Danışmalığı

Bilgi toplumunda bilginin kullanımı arttıkça, üretimin yapısı da değişmekte; bilgi, iş gücü ve sermayeden daha önemli bir etken olarak üretime girmektedir. Rekabetçi global dünyada, sürdürülebilir gelişim için bilgi tabanlı yönetim  anlayışının zorunluluğuna inanan İletişim Yazılım, bu anlayışın tüm iş ortaklarında benimsenmesi ve uygulanabilmesi için ''Bilgi Sistemleri Danışmanlığı''hizmeti de sunmaktadır.

Bu danışmanlık kapsamında bilgi tabanlı yönetimin tüm paydaşlara benimsetilmesi, işletmeye rekabet avantajı sağlayacak bilgilerin sürekli kesintisiz olarak üretilebilmesi, bunun için gerekli faaliyetlerin bir proje yönetimi disipliniyle gerçekleştirilmesi yer almaktadır.