İş Süreçlerinin Yeniden Biçimlendirilmesi


ERPsecimi.com Danışmanlık Çözümleri katma değerli faaliyetleri arttırmak ve gelir kaybını azaltmak için iş süreçlerinizdeki döngüyü optimize edecektir.

Akıllı işletmeler ERP veya diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) uygulamalarını, geliştirilmiş iş süreçleri ve operasyonel yönetişim yoluyla performansı optimize etmenin fırsatı olarak görürler. Ulaşmak istedikleri gelişme seviyesini seçme esnekliğini kuruluşlara verecek çeşitli seviyeler ve hizmetler sunan ERPsecimi.com’a ait iş süreçlerini yeniden biçimlendirme uygulamasından yazılım seçimi veya uygulamasının herhangi bir aşamasında faydalanılabilir.

Örneğin bir firma, geliştirmeler yapıp temel iş süreçlerini optimize edebilir, veya tüm kurum içindeki her iş sürecini geliştirip optimize etmeyi seçebilir.

Özünde iş süreçlerinin yeniden biçimlendirilmesi, kurumların hem etkinliklerini hem de esnekliklerini arttırmak için mevcut iş süreçlerini yeniden kurgulama ve radikal bir biçimde tasarlamalarında yardımcı olmaktadır. ERPsecimi.com’un iş tasarıları, optimal fayda gerçekleşimi sağlamak için kullanım örneklerinden hareket ederek ERP ve diğer kurumsal iş yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) konfigürasyonunu ve kişiselleştirme ayrıntılarını belirler.

Sonuç olarak mevcut iş durumunun kapsamlı ve bütüncül bir analizi ile, talep edildiği gibi kurumun tüm yönetim ve operasyonel stratejisiyle uyumlu, gelişmiş etkinlik ve operasyonel mükemmelliğe yönelik detaylı önerilerdir.

İş Sürecinin Yeniden Biçimlendirilmesinde Odak Noktaları

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme
 • Sürecin Haritalandırılması
 • Six Sigma Analizi ve Geliştirme
 • Teknik Tasarım
 • Kurumsal Hazırlığın Değerlendirilmesi
 • Değişimin Yarattığı Etkilerin Analizi
 • Kurumsal Yapının Yeniden Tasarlanması
 • Finansal Etkilerin Değerlendirilmesi
 • Olurluk İncelemesi ve Yatırım Getirisi
 • Kesintisiz Süreç Geliştirme
 • Son Kullanıcılar ile Yöneticilerin Eğitimi
 • Liderlik ve Kurumsal Değişim Yönetimi Desteği ile Hizmetler