ERP Proje Kurtarma


Maalesef, ERP veya diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) projelerinin tümü planlandığı gitmez. Bazen projenin kapsamı kayar, ERP veya diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) proje ekibi çok fazla kişiselleştirme yapmaya karar verir, veya kurumsal yazılım tedarikçisi ya da sistem entegratörü basitçe işi yapamıyor düzeydedir. Dahası, ERP ve diğer yazılım  (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) projelerindeki başarısızlık birçok farklı şekilde olabilir: Tam bir operasyonel aksaklık, uyum eksikliği veya kurumun ERP ve diğer yazılımla (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ilgili yatırımından elde edeceği getiriyi negatif etkileyen kullanıcı katkısı. Bu ve başka durumlarda, ERPsecimi.com’un yetkin bir ekibi sizlere, kaybedilen momentumu tekrar kazanmak için yönlendirme, rehberlik ve yerinde proje yönetim gibi hizmetleri sunmaktadır.

Bir haftalık bir angajmanla başlayarak, ERPsecimi.com ekibi ERP girişiminizi tekrar rayına nasıl oturtacağınıza ilişkin tarafsız ve hızlı bir değerlendirmesini sunacaktır. Bu ERP ve diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) projesi kurtarma sürecinde, kritik faktörlerinin değerlendirilmesine odaklanacaktır.

Örnek ERP ve Diğer Yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) Proje Kurtarma Değerlendirmesi

  • Risk yönetimi
  • Proje yönetimi, kontroller ve yönetişim
  • Sistem gereksinimleri ve tasarım
  • ERP veya diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) sistemi ile iş süreçlerinin uyumu
  • Sistem entegrasyonu ve testing
  • Kullanıcı kabulü
  • Kurumsal değişim yönetimi ve eğitim
  • Fayda gerçekleşimi ve ROI (yatırım getirisi)

ERP ve diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)  proje kurtarma işlemi, riskleri tanımlamak için proje paydaşlarıyla birlikte çalışmaya ve kısa vadede uzak hedefleri, uzun vadede ise daha önemli geliştirmeleri belirten bir eylem planını geliştirmeye odaklanmaktadır.