Tedarikçi ve Sözleşme Görüşmeleri


Belki tercih ettiğiniz ERP veya diğer yazılımlar (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ile ilgili tedarikçinizi çoktan seçtiniz, ancak fiyat ve sözleşmeye ilişkin görüşmelerde nasıl bir yol izleyeceğinizden emin değilsiniz. ERP  ve diğer yazılımlar (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ile ilgili sözleşmeleri ve anlaşmalarında uzmanlaşmış yasal uzmanlarımızın olduğu ERPsecimi.com ekibi, kısa ve uzun dönemli optimal maliyetlerle ilgili görüşmelerde yardımcı olmaktadır. Bu hizmet, müşterileri dezavantajlı sözleşme şartlarından, hukuki risklerden ve gelecekte karşılaşılabilecek davalardan korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Görüşmeler hakkındaki kapsamlı deneyimimiz ve dünya genelindeki ERP ve diğer yazılım uygulamalarına ilişkin bağımsız araştırmalarımızdan hareketle, iletişim halinde bulunduğunuz ERP ve diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) tedarikçinizin sözleşme şartlarını sizinkine benzer kurumlarla kıyaslayarak işe başlamaktayız.

ERP ve Diğer Yazılım Tedarikçileri (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ile  Sözleşme Görüşmelerine Dair Hizmet Paketimizde Belirtilen Hususlar

  • ERP ve diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) lisansları, profesyonel hizmet ve yıllık bakım maliyetleri
  • Hosting ve SaaS fiyatlandırma seçenekleri
  • Müşteri ile ERP veya diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) tedarikçisi  arasındaki roller ve sorumlulukların tanımı
  • ERP ve diğer yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) projesi kapsamı ve iş beyanı arkasında yatan varsayımları netleştirme ve görüşme
  • ERP ve diğer yazılımlarla (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ilgili sözleşme şartları ve koşulları
  • Hukuki ve sözleşmeye bağlı risklerin değerlendirilmesi

Müşterilerimiz, görüşmelerdeki uzmanlığımız ve becerilerimizin bu hizmetler adına alınan danışmanlık ücretlerine kıyasla daha fazla zaman tassarrufu sağladığını görmüşlerdir.