IT ve ERP Stratejisi


ERPsecimi.com Danışmanlık Hizmetleri ERP ve diğer yazılımlar (CRM, BI, DMS, PLM, SCM, HCM....) ile ilgili başarıya giden stratejinizi tanımlayıp geliştirecektir.

Birçok şirket için, bütünlüklü bir kurumsal sistem ve IT stratejisini nesnel bir şekilde tanımlamak adına adımlar atmaksızın, potansiyel ERP ve diğer iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) sistemlerini değerlendirmeye başlamak erken bir adımdır. Mevcut kurumsal ve teknolojik ortamın bağımsız bir değerlendirmesi ve bunun yanısıra kurumsal hedeflerle IT operasyonlarının tanımı, sistemlerin nasıl bir yön izleyeceğini belirlemede atılacak ilk adımdır..

İyi geliştirilmiş bir IT ve Kurumsal Yazılım Stratejisi (ERP, CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....), şirketin kapsamlı kurumsal stratejisi üzerinde inşa edilir ve onu tamamlar. Herhangi bir IT stratejisinde teknoloji temel bir faktör olsa da, bir amaca yönelik araç konumuna indirgenemez. Zaman içinde teknolojileri güçlü tutmak (ve onlardan yararlanmak) için, IT stratejileri tanımlanmış ve üzerinde mutabakat sağlanmış kurumsal hedeflerle belirlenmelidir. IT stratejisini kurumsal sistemler stratejisiyle aynı hizaya getirmek, tüm planlamanın kritik bir hedefidir. IT stratejileri şirketin tamamında uygulanan işlemler ve şirkete dair bilgilerin bütünsel bir çerçevesini göz önüne almalıdır.  

Tescilli yöntemini kullanan ERPsecimi.com, aşağıdaki aktiviteleri hızlandırarak kurumların kendi kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ve IT stratejilerini belirlemesinde yardımcı olmaktadır:

 • Gelecek yıllar için kurumsal ve IT stratejilerine ilişkin vizyonların tanımlanması
 • Tescilli ERP ve  diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) için tasarlanan Boot Camp eğitimlerimiz sayesinde, önemli paydaşlarımızı ve müşterilerimizi, stratejik teknololojik trendler ve en iyi uygulamalar hakkında eğitme
 • Kurumsal sistemler ile IT altyapısına dair mevcut portfolyonun değerlendirilmesi
 • Mevcut yükek seviyeli iş süreçlerinin analizi ve gelişim ile otomasyona yönelik fırsatların tanımlanması
 • Mevcut strateji ile ortamın, yurt içi ve dışındaki önde gelen firmalarla kıyaslamalı değerlendirilmesi
 • Uzun vadeli bir veri yönetim stratejisinin geliştirilmesi
 • Potansiyel yeni destekleme teknolojilerinin – mobil, iş zekası veya SaaS sistemleri – kurumsal hedefleri destekleyebileceği yolların tanımlanması
 • ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM.....) gibi potansiyel taşıyan tamamlayıcı sistemlere yönelik bir maliyet-fayda ve ROI analizlerinin oluşturulması
 • Potansiyel IT ve kurumsal sistem seçeneklerinin değerlendirilmesi
 • Kurumsal İş Yazılımları (ERP, CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ve IT uygulamaları ile fayda realizasyonuna yönelik beş yıllık bir yol haritasının geliştirilmesi
 • Belirlenmiş yol haritasını desteklemek adına, kurumsal bir değişiklik yönetimi ve “insan” stratejisi tanımlama

ERPsecimi.com’un yaklaşımı, kesintisiz kurumsal başarıya yönelik açık bir yol haritası sunarken, uzun vadeli kurumsal iş yazılımı sistemlerinin riskleri ve maliyetlerini minumum düzeye indirmektedir.