Yazılım Uygulamalarına Yönelik Planlama


Akıllı işletmeciler, stratejik planlama olmaksızın başarıya ulaşılamayacağını bilirler. Ve stratejik planlamaya, bir ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   girişiminin başlangıcında her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulur. Gerçek iş gereksinimlerin derlenmesi, RFP’lerin yanıtlanması ve kurumsal yazılımın seçilmesiyle başlar. Çünkü bu kurumların, gelecek birkaç yılın (veya daha fazlası) ne getireceğini hesaplayıp harekete geçmeleri gerektiği andır.

ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   uygulamalarının planlanması, endüstrinizi bilen, seçilmiş ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   tanıyan ve uygulanması için ne kadar süre ve bütçe gerektiğini bilen ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   uzmanlarını gerektirir. Belki de en önemlisi, sistemden alınması gereken tüm faydaları gerçekleştirmenizden emin olmak için ne yapılması gerektiğini bilen ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   uzmanlarını bulmaktır. ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)    uygulamalarına yönelik planlama hizmetimiz, yalnızca sistemin doğru bir şekilde uygulanmasını garanti etmekle kalmaz, teknolojinin kurumunuzu olabileceği en iyi hale dönüşmesinde yardımcı olmasını sağlar. Dahası kolay güncellenebilir olan hizmetimiz, uygulama planlaması yöntemimiz ile en iyi uygulamaları ve özel ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   çözümlerinden gelen araçları (SAP’ın ASAP yöntemi, Oracle’in User Productivity Kit, Dynamic’in Sure Step yöntemi ve diğerleri gibi) bir araya getirmektedir.

ERPsecimi.com’un uygulama planlamasına yönelik çözümleri, bir ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları(CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   yazılımının seçilme sürecinden geçmiş ve proje parametreleri, gereksinimleri ve başarıya götüren temel faktörleri anlamaya hazır olan kurumlar için atılacak en iyi ikinci adımdır. SAP, Oracle EBS, Microsoft Dynamics veya diğer ERP ve/veya diğer kurumsal iş yazılımları(CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   sisteminden hangisini kurmayı planlarsanız planlayın, ERPSecimi.com başarılı bir uygulama için gerekli deneyime, ekibe ve yönteme sahiptir.

ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) Uygulamalarına Yönelik Planlamanın Unsurları

 • Olurluk incelemesinin bitirilmesi
 • Tam sahiplik maliyetinin belirlenmesi
 • ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları  (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   çözümüne ilişkin tasarım
 • Gereksinimler ile sistem olanakları arasındaki farklar
 • Özel yapılandırma gereksinimleri
 • ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   proje yönetimi (proje yönetim çerçevesi de dahil)
 • İş süreçlerinin yeniden biçimlendirilmesi ve gereksinimler
 • Kurumal değişim yönetimi, ihtiyaçlar ve zaman çizelgesi (örn. iletişim, eğitim, paydaşlar arası uyum sağlama girişimleri, değişimin etkileri,
 • Eski sistemlerle ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları  (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   entegrasyonu
 • Safhalara ayırma / sistem geçişi stratejileri
 • Veri geçişi stratejisi
 • Kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi (hem dahili hem de harici)
 • Rollerle sorumlulukların tanımlanması (Çekirdek Ekip, Definition of roles and responsibilities (Core Team, Uygulamaların Yönetiminden Sorumlu Kurul, İlgili Konuların Uzmanları, ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   Tedarikçisi, Sistemi Entegre eden, vs.)

Benjamin Franklin’in belirttiği gibi, “Hazırlanmak konusunda başarısız olduğunuzda, başarısız olmaya hazırlanmaktasınız.” ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   sistemlerinin sunduğu inanılmaz avantajlardan faydalanan kurumların adımlarını takip edin ve planlama sürecinizi bugün başlatmak için ERPsecimi.com ile temas kurun. Bağımsız ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları  (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   uzmanlarından oluşan küresel ağımız, ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları  (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)   yatırımlarınızın karşılığını almanız ve nicel değer elde etmeniz amacıyla gerekli adımları atma yolunda ekibinize rehberlik yapmak ve sitenizi harekete geçirmek için yalnızca birkaç güne ihtiyaç duymakta.