Tarafsız İnceleme ve Onaylama (IV&V)


ERP ve diğer kurumsal iş yazılımlarının (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) başarısının arkasındaki temel etken, sürekli ve tarafsız bir gözetimdir. ERPsecimi.com bir ERP veya diğerkurumsal iş  yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) ile ilgili girişiminin tüm aşamalarında, tarafsız uzmanlarca yapılan inceleme ve onaylama hizmeti sunmaktadır. Endüstriyel uzmanlığımız herhangi bir Kurumsal İş Yazılımı (ERP, CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) veya IT projesini izleyip değerlendirmemize imkan tanırken, tarafsızlığımız bunu herhangi bir makasat ve önyargı olmaksızın gerçekleştirmemizi sağlamaktadır.

ERPSecimi.com’un yöntemini kullanan IV&V hizmetimiz, müşterimizle bir ortaklık modeli şeklinde yapılandırılmaktadır. IV&V analizlerimiz ve teslim ettiğimiz raporlar, kurumların yazılımlardan optimal fayda sağlama konusunda doğru yolda emin olmak amacıyla somut ölçütler sunmakta ve alternatif yaklaşımlar önermektedir. Yalnızca uygulama faaliyetlerinin kalitesine odaklanmak yerine, bu faaliyetlerin gerçek değerini ve başarılı bir sistem kurulumuna katkı sunup sunmadıklarını göstermekteyiz.

IV&V hizmetimiz şunları içermektedir:

 • Stratejik planlama
 • Tüm proje ölçütlerinin izlenmesi (bütçe, zaman çizelgei, KPI’lar, vd.)
 • Tedarikçinin sözleşmeye uygun davranması
 • Tedarikçi / yüklenici gözetimi
 • Özel proje bileşenlerinin gözetimi (kurumsal süreç yönetimi ve geliştirme, kurumsal değişim yönetimi, eğitim ve personel atama dahil)
 • Liderlik ve yönetişim analizi
 • Organizasyonel analiz
 • Veri planlama, temizleme ve geçişine ilişkin gözetim
 • Denetleme ve mevzuat uygunluğunun gözetimi
 • Canlı faaliyetlere hazırlık, faaliyetlerin planlanması ve gözetimi
 • Risk analizi
 • Kurulum sonrası kullanım ve fayda gerçekleşiminin değerlendirilmesi

Projenin tüm safhaları boyunca IV&V’ün uygulanması kamu kurumları için bilhassa önemlidir. Proje enasında tarafsız bir ortağa sahip olmak, kurum yöneticilerine potansiyel riskler, geliştirilecek alanlar ve hatta üstlenicilerin işleriyle birlikte projenin yönetimi ve iş yönetişimdeki “kör noktalara” dair değerli fikirler kazandıracaktır.