Kurumsal Değişim Yönetimi


ERPsecimi.com Danışmanlık Çözümleri çalışanlarınızın yeni ERP ve diğer kurumsal iş yazılımları (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) sisteminizi anlayıp desteklemesinde yardımcı olacak eğitimi, teknikleri ve stratejiyi sunmaktadır.

ERPsecimi.com’un ERP ve diğer kurumsal iş yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) danışmanları kurumsal değişim yönetiminin ne olduğunu bilmektedir. Başarılı ERP ve diğer kurumsal iş yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)  uygulama projeleri teknolojiden ziyade çalışanlara ve süreçlere dayanır. ERPsecimi.com müşterilerin, yeni teknolojilerinin mümkün kıldığı ölçülebilir gelişmelerden tam olarak faydalanabilmeleri için, uzun vadeli kurumsal değişimleri geliştirme, gerçekleştirme ve sürdürmelerinde yardımcı olur.

Somut ve kesin sonuçlara, temel performans göstergelerine ve yatırım getirilerine odaklanmasıyla, ERPsecimi.com danışmanları  ERP ve diğer kurumsal iş yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) teknolojisini daha iyi kurumsal operasyonlara göre optimize etmek için en iyi uygulamalardan ve kendi yöntemlerimizden faydalanırlar. 

Ancak ERPsecimi.com’unn yaklaşımı bununla sınırlı değildir. Aksine sıklıkla göz ardı edilmiş ancak her türlü teknolojik girişimin kritik bir unsuru olan “insan faktörüne” dikkat çekerek müşterilerimizin fayda sağladığından emin olmayı sürdürürüz. Yazılımın yanısıra değişen roller, sorumluluklar ve süreçlere aşinalık kazandırmak için personelle yerine çalışmalar yapan ERPSecimi.com, hem çalışanların katkısını hem de tüm operasyonel verimliliği artırabilmektedir.

Kurumsal Değişim Yönetiminin Odak Alanları

  • ERP ve diğer kurumsal iş yazılım (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....) kurumsal değerlendirme, değişim, tasarım ve destek
  • ERP ve diğer kurumsal iş yazılımların (CRM, BI, DMS, PLM,SCM, HCM....)  performans ölçümü ve optimizasyon
  • Eğitim ihtiyaçlarının analizi ve içerik geliştirme
  • Eğitimin gerçekleştirilmesi ve takip eden aktiviteler
  • İletişimin planlanması ve yürütülmesi
  • Olurluk incelemesine karşı reel süreci izlemek ve raporlamak için uygulama sonrası denetleme
  • Engellerin tanımlanması ve çözümlerin uygulanması
  • Yeni kurumsal teknolojileri tamamen optimize etmek için tasarlanmış kurumsal iyileştirmeler